Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została  - Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach - na którą oddano 1006 ważnych głosów, kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.

x
Wyszukaj w serwisie
x

Odprowadzanie ścieków

Miasto Głubczyce skanalizowane jest w systemie kanalizacji rozdzielczej, obejmującej 95% odbiorców wody. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,7 km i 12,4 km przyłączy. Skanalizowane są również dwie sąsiadujące z miastem wsie: Gadzowice i Gołuszowice. Wody opadowe kierowane są oddzielną siecią kanałów deszczowych i wprowadzane do rzeki Psiny.

oczysz.jpeg

Miasto posiada nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii BIO-SYMBIO, gwarantującą przy optymalnym zużyciu energii głębokie usuwanie ładunków zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu.

Przepustowość oczyszczalni wynosi: Qdśr 6 915 m3/dobę, Qdmax 9550 m3/dobę, RLM = 73 250.

Modernizacja oczyszczalni miejskiej umożliwia przyjęcie i oczyszczenie ścieków z terenów skanalizowanych osiedli PGR (Głubczyce Sady, Bernacice Górne, Nowe Gołuszowice, Grobniki Widok) oraz z terenów wsi jeszcze nie skanalizowanych (Debrzyca, Dobieszów, Grobniki, Bogdanowice, Lwowiany, Bernacice, Nowa Wieś, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe). Zorganizowane systemy odprowadzania ścieków, wybudowane w latach 1970-1990, znajdują się w: Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach, Widoku, Głubczycach Sady, Chróstnie, Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach oraz Pomorzowicach.

Data publikacji: 15-07-2011 09:38