x
Wyszukaj w serwisie
x

Odprowadzanie ścieków

Miasto Głubczyce skanalizowane jest w systemie kanalizacji rozdzielczej, obejmującej 95% odbiorców wody. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,7 km i 12,4 km przyłączy. Skanalizowane są również dwie sąsiadujące z miastem wsie: Gadzowice i Gołuszowice. Wody opadowe kierowane są oddzielną siecią kanałów deszczowych i wprowadzane do rzeki Psiny.

oczysz.jpeg

Miasto posiada nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii BIO-SYMBIO, gwarantującą przy optymalnym zużyciu energii głębokie usuwanie ładunków zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu.

Przepustowość oczyszczalni wynosi: Qdśr 6 915 m3/dobę, Qdmax 9550 m3/dobę, RLM = 73 250.

Modernizacja oczyszczalni miejskiej umożliwia przyjęcie i oczyszczenie ścieków z terenów skanalizowanych osiedli PGR (Głubczyce Sady, Bernacice Górne, Nowe Gołuszowice, Grobniki Widok) oraz z terenów wsi jeszcze nie skanalizowanych (Debrzyca, Dobieszów, Grobniki, Bogdanowice, Lwowiany, Bernacice, Nowa Wieś, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe). Zorganizowane systemy odprowadzania ścieków, wybudowane w latach 1970-1990, znajdują się w: Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach, Widoku, Głubczycach Sady, Chróstnie, Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach oraz Pomorzowicach.

Data publikacji: 15-07-2011 09:38
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora