x
Wyszukaj w serwisie
x

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy odbywa się z następujących źródeł:

  • studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich,
  • ujęć wodnych dawnego Kombinatu Rolnego i innych zakładów przemysłowych,
  • wodociągów miejskich i wiejskich eksploatowanych przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Głubczycach.

Miasto w przeważającej części zaopatrywane jest w wodę z wodociągu zlokalizowanego w Głubczycach przy ul. Powstańców -Mickiewicza. Z tego wodociągu zasilane są również okoliczne miejscowości: Bogdanowice, Gadzowice, Gołuszowice, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe, Bernacice, Zubrzyce, Zopowy, Nowa Wieś, Grobniki, Zopowy Osiedle, Zawiszyce. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców pozostałych miejscowości odbywa się poprzez wodociągi zbiorowe zasilane w wodę z 10 ujęć wodociągowych wyposażonych w 21 studni głębinowych oraz przez wodociągi lokalne. 

Wodociągi zbiorowe posiadają następujące miejscowości:
 

  • Klisino - wodociąg ten zaopatruje w wodę wsie Klisino, Kietlice, Biernatów, Biernatówek, Lisięcice,
  • Braciszów - wodociąg ten dostarcza wodę dla mieszkańców wsi: Braciszów, Ciermięcice, Pietrowice, Mokre Wieś
  • Krasne Pole - wodociąg zaopatruje w wodę wsie: Krasne Pole, Chomiąża. Lenarcice, Opawica,
  • Tarnkowa - wodociąg ten dostarcza wodę dla wsi Tarnkowa, Ściborzyce Małe i Pomorzowiczki.
Wodociągi lokalne posiadają wioski: Debrzyca, Dobieszów, Mokre, Pomorzowice. Własne ujęcia wody posiadają ponadto: Nowe Sady, Kwiatoniów, Grobniki, Widok, Bernacice Górne, Zopowy Osiedle, Nowe Gołuszowice i Chróstno.Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej na terenie miasta i gminy wynosi 136,5 km, na której zlokalizowane są 2 pompownie i 6 zbiorników wody. 

Długość przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do odbiorców wynosi 55,8 km.
Data publikacji: 15-07-2011 09:36
Polecamy