x
Wyszukaj w serwisie
x

Program inwestycyjny miasta Głubczyce na lata 2009-2011

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Głubczyce na lata 2009-2011 finansowany z funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych

  1. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kochanowskiego w Głubczycach - wartość zadania 4.192 tys. zł, wkład własny Gminy 1.515 tys. zł
  2. Ochrona granicznej rzeki Opawicy z polskiej i czeskiej strony - wartość zadania6.195 tys. zł, wkład własny Gminy 1.316 tys. zł
  3. Remont .wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i urzadzeniem placu zabaw w Pomorzowicach - wartość zadania 831 tys. zł, wkład własny Gminy  497 tys. zł
  4. Sport bez granic - czesko - polskie boiska sportowe Krnov - Głubczyce -wartość zadania 2.401 tys. zl , wkład własny Gminy 365 tys. zl
  5. E-szkoła - Gmina Głubczyce - wartość zadania1.515 tys. zł, wkład własny Gminy  240 tys. zł
  6. Czesko - polska baza kulturalno-turystyczna Głubczyce - Krnov - wartość zadania 2.530 tys. zł, wkład własny Gminy  400 tys. zł
Data publikacji: 15-07-2011 09:35