x
Wyszukaj w serwisie
x

Nie pal śmieci

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 55) Straż Miejska może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł na osobę, która spala śmieci w paleniskach domowych.


Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy dym zawierający m.in.: pyły, tlenek węgla (czad), tlenek azotu, dioksyny, dwutlenek siarki, chlorowodór powodujący choroby układu oddechowego, a także nowotwory płuc.

 

Zakazuje się spalania w piecach:
- butelek plastkikowych
- worków foliowych
- zużytych pieluch
- ubrań, szmar, obuwia
- zabawek
- gazet kolorowych
- opon
- płyt laminowanych
- płyt wiórowych
- ram okiennych z drewna
- mebli
- drewna lakierowanego, malowanego

 

Nie pal śmieci! 

 

Data publikacji: 29-07-2016 11:15
Data modyfikacji: 29-07-2016 11:17
Polecamy