x
Wyszukaj w serwisie
x

Głubczyce miastem "Cittaslow"

Informujemy, że Gmina Głubczyce czyni starania o przystąpienie do członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu „Cittaslow”.


Aby przystąpić do „Cittaslow” podjęto kroki w postaci podjęcia uchwały nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

 

Uchwała nr XIX/151/16
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Międzynarodowego Stowarzyszenia
„Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r., poz.446) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 2000 r. Nr 91, poz.1009, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

 

. Gmina Głubczyce przystępuje do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia” na zasadach określonych w statucie tego Stowarzyszenia stanowiącym załącznik do uchwały.
. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głubczyc.
. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Czym jest „Cittaslow”?

 

Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwoju. Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.

 

Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej twórczości i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. 

 

Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

 

Więcej informacji na: cittaslowpolska.pl

 

Cittaslow-baner-bottom.jpeg

Data publikacji: 20-07-2016 14:33
Data modyfikacji: 20-07-2016 14:39
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora