x
Wyszukaj w serwisie
x

Ankietowe badania rolne

Informujemy, że od 1 czerwca do 29 lipca 2016 roku realizowane są przez Główny Urząd Statystyczny (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 [Dz. U. poz. 1304 z późn. zm.]) następujące badania rolnicze:

 

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

 

W województwie opolskim badaniami objętych zostało ponad 7 tysięcy gospodarstw rolnych (222 tys. w kraju).

 

Metody zbierania danych:

1. CAII  - samodzielne wypełnianie formularzy elektronicznych za posrednictwem Internetu - od 1 do 9 czerwca,

2. CATI - wywiad telefoniczny, teleankieterzy dzwonic będą w godz. 7:00 - 20:00 - od 10 czerwca do 22 lipca,

3. CAPI - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodartwie przez prowadzony przez ankietera wyposażonego w urządzenie przenosne (tablet) - od 10  czerwca do 29 lipca.

 

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl

oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99

 

Cel badań:

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych zostanie przeprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, a jego podstawowym celem będzie dostarczenie informacji na potrzeby kształtowania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Badanie dostarczy także szeregu danych na potrzeby krajowe. W badaniach zostaną zebrane informacje m.in. o:
- liczbie gospodarstw rolnych
- wieku i wykształceniu kierującego gospodarstwem rolnym
- liczbie pracujących i czasie ich pracy
- strukturze dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
- użytkowaniu gruntów
- powierzchni upraw głównych ziemiopłodów
- pogłowiu zwierząt gospodarskich
- wyposażeniu gospodarstw rolnych w ciągniki
- użyciu nawozów i ochronie roślin
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych

 

Obowiązek i tajemnica statystyczna

Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz w/w rozporządzenia. Jednocześnie wszystkie zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych dane indywiduane i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 10 tej ustawy, co oznacza, że są poufne i podlegają szczególnej ochronie oraz że będą wykorzystywane wyłącznie przez służby statystyki publicznej w celu przygotowania zestawień zbiorczych.

 

plakatrolny016rgb.jpeg

Badania rolne - US Opole.jpeg

Data publikacji: 02-06-2016 09:42
Data modyfikacji: 02-06-2016 10:03
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora