x
Wyszukaj w serwisie
x

Wybory w OSP

23 kwietnia 2016 roku w Ratuszu Miejskim odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głubczycach.


Podczas Zjazdu przedstawiono działalność pięcioletniej kadencji i wybrano władzę na kolejne 5 lat.

 

Na podstawie przeprowadzonych jawnych wyborów, doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z jednostek OSP z Gminy Głubczyce. Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współprace.

 

Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów. Na koniec prezes podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, mówił o sukcesach możliwych do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków.

 

Agnieszka Zapotoczna

Data publikacji: 02-05-2016 14:22
Data modyfikacji: 05-05-2016 13:38