Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została  - Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach - na którą oddano 1006 ważnych głosów, kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.

x
Wyszukaj w serwisie
x

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony

PDFPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony.pdf
 ZMIANY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PDFUchwała Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwetnia 2017 r - zmiana (2) PGN.pdf

PDFUchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r - zmiana PGN.pdf


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

PDFUchwała Nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowiska PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

PDFUchwała Nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałacznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


PREZENTACJA PLANU I PROGRAMU DLA GMINY GŁUBCZYCE

PPTXPGN i PONE dla Gminy Glubczyce.pptx
 PDFPROJEKT - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.pdf

JPEGProjekt - Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Głubczyce.jpeg

PDFInformacja o przystąpieniu do opracowania PGN.pdf

DOCXankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.pdf

 

DOCXankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.pdf
 

PPTprezentacja-PGN.ppt
 


UM Niska emisja dla szkół 0001.jpeg


Urząd Miejski w Głubczycach w roku szkolnym 2017/2018 (miesiąc październik 2017 r. i luty 2018 r.) zorganizował dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Głubczyce tj. szkół podstawowych, spotkania edukacyjne w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.

 

Spotkania edukacyjno-informacyjne zostały przeprowadzone przez specjalistów do spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

Podczas zorganizowanych specjalnych lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest niska emisja, jakie są jej zagrożenia oraz jakie są odnawialne źródła energii i ich zasady funkcjonowania. Spotkania miały również charakter warsztatów, w których uczniowie brali czynny udział w obsłudze specjalnie przywiezionych modeli urządzeń wytwarzających energię odnawialną.

 

 


 

Data publikacji: 30-11-2015 14:22