x
Wyszukaj w serwisie
x

Konsultacje STRATEGII RYNKU PRACY Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Burmistrz Gminy Głubczyce
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących projektu dokumentu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rynku-pracy-of-pn2020

 1. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie 19.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

20.10.2015

godz. 11:30-13:00

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

20.10.2015

godz. 17:30-19:00

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 30.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

 1. Adresaci konsultacji

 

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rynku Pracy OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Formy konsultacji
 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl
 1. Miejsce konsultacji
 1. Spotkania konsultacyjne: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, klub “Na skrzyżowaniu”, ul. Kościuszki 22
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl
 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: Jarosław Sawicki , tel. 71 79 49 249

Data publikacji: 12-10-2015 13:30
Data modyfikacji: 30-10-2015 11:10
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora