x
Wyszukaj w serwisie
x

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VI nabór” uzyskała dofinansowanie:

 • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 53 616,96 zł;
 • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 37 531,88 zł;
 • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce  z wysokości  16 085,09 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 107 233,93 zł.

Łącznie usunięto 215,07 Mg wyrobów zawierających azbest z 102 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 198,17  Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Data publikacji: 05-10-2015 15:41
Data modyfikacji: 30-10-2015 11:15
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg