x
Wyszukaj w serwisie
x

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VI nabór” uzyskała dofinansowanie:

  • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 53 616,96 zł;
  • 35% - kosztów kwalifikowanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 37 531,88 zł;
  • 15% - udział środków własnych Gminy Głubczyce  z wysokości  16 085,09 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 107 233,93 zł.

Łącznie usunięto 215,07 Mg wyrobów zawierających azbest z 102 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 198,17  Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Data publikacji: 05-10-2015 15:41
Data modyfikacji: 30-10-2015 11:15
Polecamy