x
Wyszukaj w serwisie
x

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce -V nabór” uzyskała dofinansowanie:

  • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 19 416,73 zł

  • 35% - kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 13 591,71 zł

  • 15% - udział środków własnych- beneficjenta końcowego w wysokości 5 825,025 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 38 833,46 zł.

Łącznie usunięto 71,55 Mg wyrobów zawierających azbest z 35 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 67,75 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Data publikacji: 20-10-2014 11:09
Data modyfikacji: 20-10-2014 11:11