x
Wyszukaj w serwisie
x

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce -V nabór” uzyskała dofinansowanie:

 • 50% - kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 19 416,73 zł

 • 35% - kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 13 591,71 zł

 • 15% - udział środków własnych- beneficjenta końcowego w wysokości 5 825,025 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 38 833,46 zł.

Łącznie usunięto 71,55 Mg wyrobów zawierających azbest z 35 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 67,75 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Data publikacji: 20-10-2014 11:09
Data modyfikacji: 20-10-2014 11:11
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora