x
Wyszukaj w serwisie
x

Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Od 10 stycznia 2024 r., rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce.

 

Dotacja udzielana jest do:

 • wymiany indywidualnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na proekologiczne:
  • źródło zasilane gazem
  • źródło zasilane olejem
  • źródło zasilane energią elektryczną
  • źródło na paliwo stałe, spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
 • zamiany zbiorowego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi na indywidualne źródło proekologiczne zasilane gazem lub zasilane energią elektryczną.

 

Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela)
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września. Rozpatrywanie wniosków będzie trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł (trzy tysiące złotych).

 

Zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce

 


UCHWAŁA NR XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce

 

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek - DOCX1 Wniosek o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła.docx (139,01KB)
 2. Pełnomocnictwo - DOCX2 Pełnomocnictwo.docx (30,66KB)
 3. Oświadczenie o funkcjonowaniu starego źródła ciepła minimum 5 lat - DOC3 Oświadczenie dot. funkcjonowania obecnego źródła ciepła minimum pięć lat.doc (33,50KB)
 4. UWAGA W przypadku, gdy zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (informacja w Starostwie Powiatowym w Głubczycach) wnioskodawca dodatkowo przedkłada poniższe Oświadczenie - DOC4 Oświadczenie.doc (37,00KB)

Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg