x
Wyszukaj w serwisie
x

Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Od 10 stycznia każdego roku,  rusza  kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do:

 • wymiany indywidualnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na proekologiczne:
  • źródło zasilane gazem
  • źródło zasilane olejem
  • źródło zasilane energią elektryczną
  • źródło na paliwo stałe, spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
 • zamiany zbiorowego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi na indywidualne źródło proekologiczne zasilane gazem lub zasilane energią elektryczną.

 

Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela)
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł (trzy tysiące złotych).

 

Zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce


UCHWAŁA NR XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce

 

DOCWniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.doc (82,50KB)

 

Załączniki do pobrania:
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela - wymiana źródła ciepła.doc (29,00KB)
DOCOświadczenie wnioskodawcy że obecne źródło ciepła funkcjonuje minimum pięć lat.doc (28,50KB)

UWAGA   W przypadku, gdy zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  ( informacja w Starostwie Powiatowym w Głubczycach ) wnioskodawca dodatkowo przedkłada poniższe Oświadczenie .

DOCOświadczenie - 2019.doc (35,00KB)


Polecamy