x
Wyszukaj w serwisie
x

Budżet Obywatelski 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok

 

            Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 208 rok ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2645),

informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wyniesie 200 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

Zadania mogą dotyczyć:

1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;

2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;

3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 9 stycznia do 16 lutego 2018 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 4 do 13 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2018”, zamieszczono w poniższej tabeli.

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2018”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

21 grudnia 2017 r

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

22 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

9 stycznia do 16 lutego 2018 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

19 lutego do 9 marca 2018 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 14 marca 2018 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

14 do 30 marca 2018 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 15 marca 2018 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

3 do 13 kwietnia 2018 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

4 do 13 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 20 kwietnia 2018 r.

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2018.

 

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Głubczyc

                                                                                                                                                                                     Adam Krupa


UCHWAŁA NR XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok

PDFWniosek zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego.pdf
DOCWniosek zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego.doc

PDFLista mieszkańców składających wniosek.pdf
DOCLista mieszkańców składających wniosek.doc
  

Data publikacji: 21-12-2017 15:20