x
Wyszukaj w serwisie
x

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony

PDFPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - tekst ujednolicony.pdf
 ZMIANY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PDFUchwała Nr XXX/252/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwetnia 2017 r - zmiana (2) PGN.pdf

PDFUchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2016 r - zmiana PGN.pdf


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

PDFUchwała Nr XXIII/196/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowiska PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

PDFUchwała Nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Głubczycach - Program Ograniczenia Niskiej Emisji.pdf

PDFUzasadnienie do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PONE dla Gminy Głubczyce.pdf
PDFZałacznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf


PREZENTACJA PLANU I PROGRAMU DLA GMINY GŁUBCZYCE

PPTXPGN i PONE dla Gminy Glubczyce.pptx
 PDFPROJEKT - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.pdf

JPEGProjekt - Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Głubczyce.jpeg

PDFInformacja o przystąpieniu do opracowania PGN.pdf

DOCXankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla mieszkańców Gminy Głubczyce.pdf

 

DOCXankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.docx
RTFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.rtf
PDFankieta dla przedsiębiorstw Gminy Głubczyce.pdf
 

PPTprezentacja-PGN.ppt
 

Data publikacji: 30-11-2015 14:22